دکتر حمید رضا ترابی جراح ، متخصص چشم و دارای فوق تخصص جراحی شبکیه ، عضو هیئت علمی دانشگاه می باشند . ایشان در مطبشان در منطقه ونک آماده ارائه خدمات به مراجعین گرامی در روزهای تایین شده در قسمت تماس با ما خواهند بود .